Báo cáo công bố thông tin năm 2018

Thứ hai, 01/07/2019 | 10:07 AM

Số lượt xem: 1385

Báo cáo công bố thông tin năm 2018.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo các nội dung công bố thông tin như sau:

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất, năm báo cáo 2018.

2. Báo cáo thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2018

 

Xem toàn bộ văn bản tại đây

Tác giả: NXBGDVN