Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2016

Thứ năm, 27/07/2017 | 01:40 PM

Số lượt xem: 2306

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2016

Xem toàn bộ file tại đây

Tác giả: NXBGDVN