Thông báo mời thầu

Thứ ba, 31/10/2017 | 08:52 AM

Số lượt xem: 2931

Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam tổ chức đấu thầu in sách giáo dục phục vụ năm học 2018 - 2019, kính mời các Nhà in trong toàn quốc có đủ năng lực và điều kiện tham gia đấu thầu.

Tác giả: NXBGDVN