Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Thứ sáu, 12/06/2020 | 09:00 AM

Số lượt xem: 2514

NXBGDVN - Dưới sự lãnh đạo của của Đảng cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng uỷ Bộ GD&ĐT, Đảng bộ NXBGDVN luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, biên tập viên và người lao động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc biên soạn, biên tập, in và phát hành sách giáo dục, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà.
Dưới sự lãnh đạo của của Đảng cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng uỷ Bộ GD&ĐT, Đảng bộ NXBGDVN luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ NXBGDVN có 18 chi bộ trực thuộc với 303 đảng viên, bao gồm các chi bộ ở Cơ quan Văn phòng, NXBGD tại Hà Nội và các đơn vị thành viên khu vực nội thành Hà Nội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo của Đảng uỷ, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc NXBGDVN đã tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành, đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động; chú trọng công tác xã hội từ thiện. Đảng uỷ NXBGDVN đã liên tục nhiều năm được Đảng uỷ cấp trên tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen.

Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy, NXBGDVN sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của ngành xuất bản trên thế giới, tiếp tục tổ chức biên soạn và xuất bản được những bộ sách giáo khoa có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo của đất nước.

Tác giả: Ban Tuyên truyền - TVTH