Phát triển văn hóa đọc, phục vụ cộng đồng

Thứ năm, 16/01/2020 | 08:00 PM

Số lượt xem: 1288

Chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường, phát triển văn hóa đọc, phục vụ học tập suốt đời cho người dân nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. 

Phóng sự đã phát sóng trên Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 16/01/2020 kênh VOV Journey.

Nguồn: VOV