Từ điển Thanh niên Việt Nam

Thứ tư, 17/01/2018 | 10:23 AM

Số lượt xem: 736

Đây là cuốn Từ điển Thanh niên đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam, được viết trên quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên theo hướng mở.

Từ điển Thanh niên Việt Nam (Giản yếu) thu thập và giải nghĩa khoảng 2.000 mục từ, bao gồm các khái niệm, các phạm trù gắn liền với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò, vị trí của thanh niên trong tiến trình phát triển xã hội, về tổ chức, vận động và giáo dục thanh niên, đặc biệt là giáo dục lí tưởng, đạo đức cách mạng, lí tưởng thẩm mĩ, lối sống văn hóa, hoài bão, ước mơ, trách nhiệm công dân của thanh niên.

Từ điển cũng đưa vào số lượng đáng kể các mục từ phản ánh công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, do nhu cầu giáo dục toàn diện thanh niên, trong từ điển này các tác giả cũng lựa chọn một số mục từ thuộc các lĩnh vực khoa học liên quan đến công tác thanh niên như: Giáo dục học, Tâm lí học, Xã hội học…Các mục từ được giải nghĩa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiều mục từ được giải nghĩa sâu mang tính bách khoa nhằm phục vụ tốt hơn cho cán bộ nghiên cứu về lí luận thanh niên.

Các mục từ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt. Cuối sách có bảng tra cứu các mục từ trong từ điển.

Sách in khổ 16 x 24 cm, giá bán 500.000đ.

Mọi chị tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy Nghề                                                                                           

ĐC: 25 Hàn Thuyên – Hà Nội

Website: www.hevobco.com.vn; Tel: 0243.972.4715

Tác giả: NXBGDVN