Kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung

Thứ tư, 28/11/2018 | 05:54 PM

Số lượt xem: 527

Kết quả phiên bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung được tổ chức ngày 26/11/2018.
 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Tân Mai Miền Trung được tổ chức ngày 26 tháng 11 năm 2018 như sau:
 
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 100.000 cổ phần
Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần
Tổng số Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 Nhà Đầu tư
          + Tổ chức:  01 Nhà Đầu tư                          + Cá nhân: 01 Nhà Đầu tư
 
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 100.100 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 01 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 100.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 10.200 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.200 đồng/cổ phần
 
Tổng số Nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư
          + Tổ chức: 01 Nhà đầu tư                           + Cá nhân: 0 Nhà đầu tư
Tổng số lượng cổ phần bán được: 100.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.020.000.000 (Một tỷ không trăm hai mươi triệu) đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 06/12/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 30/11/2018
 
 
Trân trọng thông báo!

Tác giả: NXBGDVN