NXB Giáo dục Việt Nam khẩn trương phục vụ đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SGK cho năm học mới 2018 - 2019

Thứ tư, 22/08/2018 | 04:00 PM

Số lượt xem: 437

Để giải quyết hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ, tạm thời tại một vài địa phương, NXB Giáo dục Việt Nam đã khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. 

Tác giả: NXBGDVN