Thông báo bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Giang

Thứ ba, 16/10/2018 | 04:00 PM

Số lượt xem: 383

1. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Giang
Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường Yết Kiêu, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.
Điện thoại: 021.9386 7021/3419 Fax: 021. 9386 8488
2. Ngành nghề kinh doanh chính: 
Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo; Kinh doanh thiết bị dạy học và đồ dùng học tập của học sinh; Các ấn phẩm dùng cho nhà trường; Dụng cụ thiết bị thể dục, thể thao; Máy thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm… 
3. Vốn điều lệ: 2.744.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
4. Vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách và TBTH Hà Giang (tính theo mệnh giá): 346.800.000 đồng tương ứng 12,64% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Giang.
5. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 34.680 cổ phần
6. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần
8. Giá khởi điểm đấu giá: 13.500 đồng/01 cổ phần (Mười ba nghìn năm trăm đồng một cổ phần)
9. Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai theo hình thức đấu giá thông thường
10. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam 
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
11. Điều kiện tham gia đấu giá: 
Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ khả năng tài chính và đáp ứng quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Giang do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành.
12. Đăng ký tham gia và nộp tiền đặt cọc: 
Thời gian: Các ngày làm việc từ 08h30’00” ngày 15/10/2018 đến trước 16h00’00” ngày 29/10/2018.
Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
13. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:
- Nộp Phiếu tham dự đấu giá dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến VietinBank Securities: Chậm nhất 16h00’ ngày 05/11/2018. 
- Nộp Phiếu tham dự đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại VietinBank Securities: chậm nhất 09h00’ ngày 06/11/2018
14. Tổ chức đấu giá: 
Thời gian khai mạc: 08h30’ ngày 06/11/2018
Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Để biết thêm thông tin chi tiết về Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng và cuộc bán đấu giá cổ phần, vui lòng tham khảo tại địa điểm đăng ký và website: www.cts.vn, www.nxbgd.vn, 
 

Tải tài liệu tại đây

Tác giả: NXBGDVN