Thông báo bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách điện tử Giáo dục

Thứ sáu, 25/01/2019 | 02:27 PM

Số lượt xem: 1631

1.Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng

- Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục

- MST: 0105966633

- Địa chỉ: Tầng 8, khách sạn Thể Thao, làng sinh viên Hacinco, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 024.35124007

2.Ngành nghề kinh doanh chính

- Xuất bản phần mềm (Trừ xuất bản phẩm), Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan, Đại lý kinh doanh xuất bản phẩm được phép lưu hành; Phát hành xuất bản phẩm.

3.Vốn điều lệ

- 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

4.Vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách điện tử Giáo dục (tính theo mệnh giá)

- 500.000.000 đồng tương ứng 10% vốn  điều lệ của Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục

5.Điều kiện tham gia đấu giá

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ khả năng tài chính và đáp ứng quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách Điện tử Giáo dục do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành.

6.Tổ chức thực hiện bán đấu giá

- CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

7.Cổ phần chào bán

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 50.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ

- Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai theo hình thức đấu giá thông thường

- Giá khởi điểm đấu giá: 10.100 đồng/cổ phần (Mười nghìn một trăm đồng một cổ phần)

- Bước giá: 100 đồng

- Bước khối lượng: 100 cổ phần

8.Đăng ký tham gia và Nộp tiền đặt cọc

- Thời gian :Các ngày làm việc từ 08h30’00’’ ngày 28/01/2019 đến trước               16h00’00” ngày 15/02/2019

- Địa điểm   :CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

                      Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc (10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm): -CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Số TK: 146000000094

- Tại NH: TMCP Công thương Việt Nam – CN Thanh Xuân

- Nội dung nộp tiền/chuyển khoản ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua … cổ phần Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục”

9.Nộp phiếu tham dự đấu giá

- Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại địa điểm đấu giá (CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chậm nhất 10h00’ ngày 22/02/2019 hoặc dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chậm nhất 16h00’ ngày 21/02/2019.

10.Tổ chức đấu giá

- Thời gian khai mạc: 09h30’ ngày 22/02/2019

- Địa điểm: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

11.Thời gian nộp tiền mua cổ phần

- Từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

12.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

- Từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.nxbgd.vn; www.cts.vn

Tải tài liệu tại đây

Tác giả: NXBGDVN