BỘ SÁCH VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC

Video giới thiệu Bộ SGK lớp 1 “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo dục”

Ngày cập nhật: Thứ ba, 31/12/2019 | 11:10 AM

Giới thiệu tổng quan về Bộ SGK lớp 1 “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo dục”
Giới thiệu bộ SGK: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Ngày cập nhật: Thứ ba, 31/12/2019 | 11:00 AM

Bộ sách được biên soạn với triết lí là “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”. Sự Bình đẳng được thể hiện bởi việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức...
Giới thiệu SGK Toán 1

Ngày cập nhật: Thứ hai, 30/12/2019 | 10:00 AM

Giới thiệu SGK Toán 1 trong Bộ sách giáo khoa 'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục' của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất bản...
Giới thiệu SGK Đạo đức 1

Ngày cập nhật: Thứ hai, 30/12/2019 | 09:00 AM

Giới thiệu SGK Đạo đức 1 trong Bộ sách giáo khoa  'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục' của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất...
Giới thiệu SGK Âm nhạc 1

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 29/12/2019 | 05:00 PM

Giới thiệu SGK Âm nhạc 1 trong Bộ sách giáo khoa  "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất...
Giới thiệu SGK Tiếng Việt 1

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 29/12/2019 | 02:00 PM

Giới thiệu SGK Tiếng Việt 1 trong Bộ sách giáo khoa  "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà...
Giới thiệu SGK Mĩ thuật 1

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 29/12/2019 | 11:00 AM

Giới thiệu SGK Mĩ thuật 1 trong Bộ sách giáo khoa  "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất...