Công bố thông tin

Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách Dân tộc

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 29/03/2020 | 05:00 PM

Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách Dân tộc
Thông tin kết quả đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục việt nam tại CTCP Sách Dân tộc

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 27/12/2019 | 09:00 AM

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách...
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của NXBGDVN tại CTCP Sách Dân tộc

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 06/12/2019 | 11:00 AM

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách Dân tộc
Thông báo bán đấu giá cổ phần của NXBGDVN tại Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 06/12/2019 | 10:00 AM

Thông báo bán đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai