Công bố thông tin

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách điện tử Giáo dục

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 25/01/2019 | 02:27 PM

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-NXBGDVN ngày 18/01/2019 của NXBGDVN về việc thoái vốn đầu tư của NXBGDVN tại Công ty CP Sách điện tử Giáo dục
Báo cáo công bố thông tin năm 2017

Ngày cập nhật: Thứ ba, 26/06/2018 | 08:58 AM

Báo cáo công bố thông tin năm 2017
Giá bán SGK phục vụ năm học 2018-2019

Ngày cập nhật: Thứ ba, 17/04/2018 | 11:25 AM

Bảng giá bán SGK phục vụ năm học 2018-2019
Thông báo mời thầu

Ngày cập nhật: Thứ ba, 31/10/2017 | 08:52 AM

Thông báo mời thầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam tổ chức đấu thầu in sách giáo dục phục vụ năm học 2018 - 2019, kính mời các Nhà in trong toàn...
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Năm báo cáo: 2016

Ngày cập nhật: Thứ năm, 27/07/2017 | 01:46 PM

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Năm báo cáo: 2016