Media

Giải đáp thắc mắc của giáo viên địa phương qua tập huấn về sgk mới

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 11/07/2020 | 10:00 AM

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục sẽ triển khai đổi mới chương trình-sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội, bắt...
Đảm bảo tiến độ cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 03/07/2020 | 07:00 PM

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang khẩn trương triển khai kế hoạch phát hành SGK, đảm bảo giáo viên và học sinh có đầy đủ, đồng bộ SGK nói chung và...
NXB Giáo dục Việt Nam triển khai tập huấn sách giáo khoa lớp 1 mới

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 20/06/2020 | 10:00 AM

NXB Giáo dục Việt Nam đang tích cực phối hợp với các địa phương để tập huấn và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 cho các nhà trường.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 12/06/2020 | 09:00 AM

NXBGDVN - Dưới sự lãnh đạo của của Đảng cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng uỷ Bộ GD&ĐT, Đảng bộ NXBGDVN luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được...
Hoàn tất việc lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình GDPT 2018

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 23/05/2020 | 10:00 AM

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục sẽ triển khai đổi mới chương trình-sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội, bắt...
Đổi mới thiết bị dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày cập nhật: Thứ năm, 26/03/2020 | 07:00 PM

Ngày 05/04/2019 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 05 về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, trong đó có quy định rõ theo chủ đề dạy học, tên thiết bị,...
Giáo viên cần hỗ trợ những gì để dạy tốt bộ sách giáo khoa mới?

Ngày cập nhật: Thứ tư, 18/03/2020 | 09:00 AM

Khi các bộ sách giáo khoa theo chương trình GDPT mới được thông qua, các thầy cô có băn khoăn là làm thế nào để tiếp cận được nguồn học liệu điện tử...