Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019

Media

Bộ sách trí thông minh ngôn ngữ

Ngày cập nhật: Thứ hai, 10/07/2017 | 09:07 AM

Giới thiệu bộ sách Trí thông minh ngôn ngữ trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày...
Bộ sách Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Ngày cập nhật: Thứ hai, 12/06/2017 | 09:48 AM

Giới thiệu Bộ sách Hoạt động trải nghiệm sáng tạo  trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00...
Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao

Ngày cập nhật: Thứ hai, 08/05/2017 | 10:01 AM

Giới thiệu Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày...
Từ điển bách khoa Britannica

Ngày cập nhật: Thứ hai, 24/04/2017 | 04:51 PM

Giới thiệu Từ điển bách khoa Britannica trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày...
Bộ sách Nhà khoa học trẻ

Ngày cập nhật: Thứ hai, 27/03/2017 | 10:21 AM

Giới thiệu Bộ sách Nhà khoa học trẻ trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày...
Giới thiệu bộ Từ điển song ngữ minh họa Ursbone

Ngày cập nhật: Thứ hai, 27/02/2017 | 03:42 PM

  Giới thiệu bộ Từ điển song ngữ minh họa Ursbone trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00...
Từ điển Anh- Việt bằng tranh

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/12/2016 | 10:15 AM

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút...