Media

Từ điển bách khoa Britannica

Ngày cập nhật: Thứ hai, 24/04/2017 | 04:51 PM

Giới thiệu Từ điển bách khoa Britannica trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày...
Bộ sách Nhà khoa học trẻ

Ngày cập nhật: Thứ hai, 27/03/2017 | 10:21 AM

Giới thiệu Bộ sách Nhà khoa học trẻ trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày...
Giới thiệu bộ Từ điển song ngữ minh họa Ursbone

Ngày cập nhật: Thứ hai, 27/02/2017 | 03:42 PM

  Giới thiệu bộ Từ điển song ngữ minh họa Ursbone trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00...
Từ điển Anh- Việt bằng tranh

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/12/2016 | 10:15 AM

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút...
Song ngữ Việt- Anh môn Toán học

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/12/2016 | 10:00 AM

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút...
Phát triển năng lực – tư duy ngôn ngữ

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/12/2016 | 09:56 AM

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút...
Bộ tranh trang trí sáng tạo

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/12/2016 | 09:49 AM

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút...