Media

Ra mắt bộ Từ điển bách khoa Britannica

Ngày cập nhật: Thứ hai, 15/12/2014 | 03:17 PM

Tháng 11 năm 2014, NXB Giáo dục Việt Nam chính thức phát hành bộ Từ điển bách khoa Britannica . Đây là bộ từ điển được đánh giá có tính học thuật...
Hoàng Sa - Trường Sa trong vòng tay Tổ quốc

Ngày cập nhật: Thứ hai, 03/03/2014 | 02:46 PM

Hoàng Sa - Trường Sa trong vòng tay Tổ quốc

Ngày cập nhật: Thứ hai, 03/03/2014 | 02:46 PM

Giới thiệu sách mới: Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa

Ngày cập nhật: Thứ hai, 09/09/2013 | 09:05 AM

  Chương trình Mỗi ngày một cuốn sách - VTV1 Đài truyền hình Việt Nam giới thiệu cuốn sách mới xuất...
Giới thiệu sách mới: Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa

Ngày cập nhật: Thứ hai, 09/09/2013 | 09:05 AM

  Chương trình Mỗi ngày một cuốn sách - VTV1 Đài truyền hình Việt Nam giới thiệu cuốn sách mới xuất...