Sách mới

LÍ LUẬN VĂN HỌC VÀ ĐỔI MỚI ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM

Ngày cập nhật: Thứ ba, 01/10/2013 | 03:46 PM

  Mới đây, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng lại cho ra mắt bạn đọc một cuốn sách mới, Lí luận văn học và đổi mới đọc...
Sách mới tháng 9 - 2013

Ngày cập nhật: Thứ ba, 01/10/2013 | 02:35 PM

 
Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX

Ngày cập nhật: Thứ ba, 24/09/2013 | 11:11 AM

  Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX trong sách này còn được định danh là Văn học Trung đại Việt Nam....
Phương pháp nghiên cứu và phân tích tác phẩm văn học

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 20/09/2013 | 10:19 AM

  Nghiên cứu, phân tích tác phẩm văn học là một trong những vấn đề cơ bản, luôn mang tính cấp...
Từ điển tác giả, tác phẩm Văn học Việt Nam (Dùng trong nhà trường)

Ngày cập nhật: Thứ ba, 17/09/2013 | 09:56 AM

  Đây là cuốn từ điển tác giả, tác phẩm lần đầu tiên được xác lập tương đối hoàn chỉnh ở Việt...
Từ điển Chính tả tiếng Việt

Ngày cập nhật: Thứ ba, 03/09/2013 | 02:46 PM

  Chuẩn chính tả là một loạt quy ước có tính chất bắt buộc đối với chữ viết của cộng đồng dùng ngôn...
Giới thiệu tài liệu phục vụ Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi toàn quốc lần thứ IV

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2013 | 09:28 AM

    Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai tổ chức Hội thi cán bộ,...