Sách mới

Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

Ngày cập nhật: Thứ tư, 28/02/2018 | 05:05 PM

Cuốn sách Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực tập hợp hơn 40 bài viết của các nhà nghiên cứu...
Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới

Ngày cập nhật: Thứ tư, 28/02/2018 | 08:17 AM

Cuốn sách Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới của tác giả Bùi Thế Đức tập trung làm rõ các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam được thể...
Từ điển địa danh lịch sử thế giới

Ngày cập nhật: Thứ hai, 05/02/2018 | 09:23 AM

Cuốn Từ điển địa danh lịch sử thế giới được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của các cán bộ nghiên cứu lịch sử thế giới thuộc Viện Sử học –...
Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán

Ngày cập nhật: Thứ hai, 05/02/2018 | 09:17 AM

Cuốn sách tập trung làm rõ quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán hiện nay tại một số quốc gia, từ đó đưa ra những đề xuất đối...
Ký hiệu học văn học

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 02/02/2018 | 02:43 PM

Cuốn sách Ký hiệu học văn học được biên soạn nhằm vận dụng lý thuyết ký hiệu học để phân tích, giải mã tác phẩm văn học, giúp người đọc cách thực...
Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 11:21 AM

Cuốn sách Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn của GS.TSKH Lê Huy Bá (Chủ biên) là một trong những cuốn chuyên khảo thuộc mảng sách chất lượng...
Nông thôn và đô thị Việt Nam - Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 11:19 AM

Cuốn sách Nông thôn và đô thị Việt Nam – Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc biên soạn là một trong...