Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019

Sách mới

Nông thôn và đô thị Việt Nam - Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 11:19 AM

Cuốn sách Nông thôn và đô thị Việt Nam – Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc biên soạn là một trong...
Tập bản đồ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 11:11 AM

Bản đồ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam chứa đựng thông tin địa lí của 63 tỉnh thành và thành phố trên cả nước, giúp học sinh có thể nhận biết,...
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 10:44 AM

Cuốn sách Địa lí du lịch - cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ - TS. Vũ ĐÌnh Hòa đồng chủ biên là một trong...
Ngôn ngữ thơ Trung Hoa

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 09:55 AM

Ngôn ngữ thơ Trung Hoa là một trong những cuốn sách thuộc mảng sách chất lượng cao của NXB Giáo dục Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập NXB....
Từ điển hóa học Anh - Việt

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 09:37 AM

Cuốn Từ điển Hóa học Anh - Việt (theo hệ thống danh pháp và thuật ngữ mới TCVN 5529 và TCVN 5530:2010) với khoảng 60.000 thuật ngữ (bao gồm cả chữ...
Phương pháp tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu giảng dạy văn học

Ngày cập nhật: Thứ tư, 17/01/2018 | 10:27 AM

Phương pháp tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu, giảng dạy văn học do PGS.TS. Trần Nho Thìn biên soạn là một trong những cuốn sách thuộc mảng sách...
Từ điển Thanh niên Việt Nam

Ngày cập nhật: Thứ tư, 17/01/2018 | 10:23 AM

Đây là cuốn Từ điển Thanh niên đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam, được viết trên quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm...