Sách mới

Từ điển địa danh lịch sử thế giới

Ngày cập nhật: Thứ hai, 05/02/2018 | 09:23 AM

Cuốn Từ điển địa danh lịch sử thế giới được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của các cán bộ nghiên cứu lịch sử thế giới thuộc Viện Sử học –...
Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán

Ngày cập nhật: Thứ hai, 05/02/2018 | 09:17 AM

Cuốn sách tập trung làm rõ quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán hiện nay tại một số quốc gia, từ đó đưa ra những đề xuất đối...
Ký hiệu học văn học

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 02/02/2018 | 02:43 PM

Cuốn sách Ký hiệu học văn học được biên soạn nhằm vận dụng lý thuyết ký hiệu học để phân tích, giải mã tác phẩm văn học, giúp người đọc cách thực...
Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 11:21 AM

Cuốn sách Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn của GS.TSKH Lê Huy Bá (Chủ biên) là một trong những cuốn chuyên khảo thuộc mảng sách chất lượng...
Nông thôn và đô thị Việt Nam - Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 11:19 AM

Cuốn sách Nông thôn và đô thị Việt Nam – Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc biên soạn là một trong...
Tập bản đồ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 11:11 AM

Bản đồ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam chứa đựng thông tin địa lí của 63 tỉnh thành và thành phố trên cả nước, giúp học sinh có thể nhận biết,...
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/01/2018 | 10:44 AM

Cuốn sách Địa lí du lịch - cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ - TS. Vũ ĐÌnh Hòa đồng chủ biên là một trong...