GIỚI THIỆU SGK LỚP 1 MỚI

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 - Thương hiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngày cập nhật: Thứ ba, 25/02/2020 | 03:00 PM

Các sản phẩm thiết bị giáo dục của lớp 1 đã được tiến hành thực nghiệm đồng bộ cùng với SGK mới, hướng đến việc phục vụ giáo viên và học sinh trong...
Tổ chức hoạt động dạy học - Vai trò dẫn chuyện của người giáo viên

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 22/02/2020 | 10:00 AM

Cùng tìm hiểu vai trò dẫn chuyện của giáo viên trong dạy và học.
Phát triển ngôn ngữ cho học sinh một cách toàn diện

Ngày cập nhật: Thứ năm, 20/02/2020 | 03:00 PM

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên học sinh khối lớp 1 sẽ được học chương trình và bộ sách giáo khoa mới.
Đưa dạy học tích hợp vào sách giáo khoa mới

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 14/02/2020 | 09:00 AM

Cùng tìm hiểu SGK mới dạy học tích hợp như thế nào!
Đưa dạy học tích hợp vào sách giáo khoa mới

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 14/02/2020 | 09:00 AM

Cùng tìm hiểu SGK mới dạy học tích hợp như thế nào!
SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được thiết kế mở, hiện đại và sinh động

Ngày cập nhật: Thứ tư, 22/01/2020 | 10:00 AM

SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua hệ thống kiến thức tự...
SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được thiết kế mở, hiện đại và sinh động

Ngày cập nhật: Thứ tư, 22/01/2020 | 10:00 AM

SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua hệ thống kiến thức tự...