TÀI LIỆU NGÀNH

Hướng dẫn của ILFA về thư viện trường học

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 15/05/2020 | 03:35 PM

Thư viện trong kỷ nguyên xuất bản điện tử

Ngày cập nhật: Thứ tư, 13/05/2020 | 03:15 PM

“Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, giờ là thời kì thú vị nhất của nghề thủ thư.' Jamie LaRue, người phụ trách hệ thống thư viện công cộng của...
Vai trò của cán bộ thư viện trường học trong xã hội hiện đại

Ngày cập nhật: Thứ tư, 13/05/2020 | 03:11 PM

Ngày nay, cuộc sống của chúng ta đang thay đổi chóng mặt với rất nhiều những cải tổ về công nghệ ở mọi lĩnh vực và sự bùng nổ thông tin. Những thay...