Tin tức

Giá bán sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12 phục vụ năm học 2020 - 2021

Ngày cập nhật: Thứ tư, 03/06/2020 | 03:31 PM

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo giá bán lẻ sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12 phục vụ năm học 2020-2021 (có bảng giá chi tiết đính kèm). Giá...
Gấp rút đảm bảo cung ứng Sách giáo khoa mới

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 30/05/2020 | 08:00 PM

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục sẽ triển khai đổi mới chương trình-sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội, bắt...
Bảng giá sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 -2021

Ngày cập nhật: Thứ hai, 25/05/2020 | 09:18 AM

Hoàn tất việc lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình GDPT 2018

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 23/05/2020 | 10:00 AM

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục sẽ triển khai đổi mới chương trình-sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội, bắt...
22 tỉnh, thành công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 mới: Sách của NXBGDVN đạt tỷ lệ gần 80%

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 16/05/2020 | 07:00 AM

Tính đến ngày 15/5/2020, NXBGDVN đã nhận được kết quả lựa chọn SGK lớp 1 mới của 22 tỉnh/thành phố gửi đến, với tỷ lệ bình quân chọn sách của NXBGDVN...