Vấn đề giáo dục

Băn khoăn về bút điện tử dạy và học tiếng Anh: Lại độc quyền

Ngày cập nhật: Thứ năm, 20/09/2012 | 03:54 PM

(Tuổi trẻ) - Một chiếc bút chấm đọc còn quá nhiều điều chưa rõ ràng cả về xuất xứ, chất lượng nhưng lại là...
Thiết bị hỗ trợ dạy học ngữ âm: Yếu tố quyết định vẫn là người dạy và người học

Ngày cập nhật: Thứ năm, 13/09/2012 | 09:41 AM

(HNM) - Năm học 2012-2013 vừa mới bắt đầu, nhưng những dư luận về chiếc bút điện tử, một trong nhiều loại thiết bị hỗ trợ dạy học ngữ ...
Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020

Ngày cập nhật: Thứ năm, 21/06/2012 | 01:55 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" với mục tiêu tổng quát...
Nhiều nhiệm vụ cấp bách đổi mới toàn diện giáo dục

Ngày cập nhật: Thứ năm, 10/05/2012 | 02:45 PM

  Chương trình hành động của toàn ngành giáo dục đến năm 2016 vừa được Bộ Giáo dục và...
Hiến kế chấn hưng giáo dục

Ngày cập nhật: Thứ ba, 08/05/2012 | 01:57 PM

  Ngày càng có nhiều tham luận, sáng kiến hay của các học giả ngoài nước gửi về cho  Hội thảo...
Khai mạc hội thảo về “Sách và Chấn hưng giáo dục”

Ngày cập nhật: Thứ ba, 08/05/2012 | 01:51 PM

  Ngày 6/5, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo “Sách và chấn hưng giáo dục” do Viện Nghiên...
Phấn đấu làm cho dân hài lòng về dịch vụ giáo dục

Ngày cập nhật: Thứ năm, 26/04/2012 | 10:04 AM

Trong mục tiêu đổi mới toàn diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cải cách hành chính đang được xem...