Vấn đề giáo dục

Chi ngân sách 5.800 tỷ đồng cho giáo dục trong năm 2012

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/12/2011 | 10:20 AM

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 cho ngành giáo dục. So với năm 2011, con...
Ban hành quy chế đánh giá và xếp loại học sinh

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/12/2011 | 10:16 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Quy chế đánh giá, xếp loại học...
Đưa kỹ năng giao tiếp vào trường học

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/12/2011 | 10:13 AM

Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) vừa hoàn thành chương trình học phần kỹ năng giao tiếp dành cho học...