Media

Đổi mới thiết bị dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày cập nhật: Thứ năm, 26/03/2020 | 07:00 PM

Ngày 05/04/2019 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 05 về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, trong đó có quy định rõ theo chủ đề dạy học, tên thiết bị,...
Giáo viên cần hỗ trợ những gì để dạy tốt bộ sách giáo khoa mới?

Ngày cập nhật: Thứ tư, 18/03/2020 | 09:00 AM

Khi các bộ sách giáo khoa theo chương trình GDPT mới được thông qua, các thầy cô có băn khoăn là làm thế nào để tiếp cận được nguồn học liệu điện tử...
Đẩy mạnh việc tập huấn SGK mới trong tình hình dịch bệnh

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 14/03/2020 | 05:00 PM

Ngay sau khi Bộ GDĐT phê duyệt các bộ SGK dùng trong chương trình GDPT mới 2020-2021, các nhà xuất bản đã triển khai việc giới thiệu những bộ sách này...
Từng bước xóa bỏ định kiến giới

Ngày cập nhật: Thứ ba, 10/03/2020 | 08:00 AM

Cùng khám phá các cuốn sách sách giáo khoa mới, nơi mà các giáo viên có thể trở thành người dẫn dắt trẻ thay đổi nhận thức về giới tính, từ đó từng...
Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 - Thương hiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngày cập nhật: Thứ ba, 25/02/2020 | 03:00 PM

Các sản phẩm thiết bị giáo dục của lớp 1 đã được tiến hành thực nghiệm đồng bộ cùng với SGK mới, hướng đến việc phục vụ giáo viên và học sinh trong...
Tăng cường kĩ năng sống trong chương trình SGK mới

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 22/02/2020 | 08:00 PM

Việc tăng cường kỹ năng sống trong các nhà trường kỳ vọng sẽ giúp học sinh học tác chủ động bảo vệ và chăm sóc bản thân, là hành trang quan trọng...
Tổ chức hoạt động dạy học - Vai trò dẫn chuyện của người giáo viên

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 22/02/2020 | 10:00 AM

Cùng tìm hiểu vai trò dẫn chuyện của giáo viên trong dạy và học.