Video giới thiệu sách mới

Bộ sách: Cho các bạn trẻ thế kỷ XXI

Ngày cập nhật: Thứ năm, 05/01/2012 | 08:19 AM

Bộ sách dịch "Cho các bạn trẻ của thế kỷ XXI" gồm 12 cuốn, nằm trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ xuất bản...
Giới thiệu cuốn sách: Từ điển địa danh văn hóa- lịch sử Việt Nam

Ngày cập nhật: Thứ năm, 05/01/2012 | 08:15 AM

Cuốn sách Từ điển địa danh văn hoá, lịch sử Việt Nam (Nguyễn Như Ý chủ biên, Nguyễn Thành Chương –...
Giới thiệu cuốn sách: Từ điển địa danh văn hóa- lịch sử Việt Nam

Ngày cập nhật: Thứ năm, 05/01/2012 | 08:15 AM

Cuốn sách Từ điển địa danh văn hoá, lịch sử Việt Nam (Nguyễn Như Ý chủ biên, Nguyễn Thành Chương –...