• Kỷ yếu ngày hội trí tuệ lần III

  Thứ bảy, 11/05/2013

  Kết quả đạt được của NXBGDVN trong 10 năm qua là rất to lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đó là thành quả của quá trình hoạt động bền bỉ, sôi động và sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên NXBGDVN, trong đó, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH-CN và SKKN...

 • Đề án đổi mới mĩ thuật sách giáo dục

  Thứ bảy, 11/05/2013

  Mục đích của đề án là nâng cao chất lượng hình thức sách giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm Giáo dục, đạt tiêu chuẩn quốc gia, theo kịp các nước trong khu vực, giữ vững và phát triển thương hiệu trong lĩnh vực xuất bản đã được tạo dựng từ hơn 50 năm. Đa dạng...

 • Đề tài một số tiêu chuẩn kĩ thuật in

  Thứ sáu, 10/05/2013

  Mặc dù NXBGDVN đã có những quy định cụ thể trong lĩnh vực này, tuy nhiên phần nhiều do cảm tính, thiếu tính định lượng. Đề tài nghiên cứu này nhằm tìm ra những cơ sở khoa học cho việc lựa chọn những chỉ tiêu kỹ thuật tối ưu của giấy xét trên góc độ ảnh hưởng tới người đọc (chủ yếu là HS), trên cơ sở...

 • Đề án sách giáo viên hiện đại

  Thứ sáu, 10/05/2013

  Để nâng cao chất lượng sách giáo dục, đặc biệt là sách giáo khoa, chuẩn bị cho giai đoạn đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015, lãnh đạo NXBGDVN đã tổ chức nghiên cứu xây dựng những đề án lớn, từ đó xây dựng mô hình sách giáo viên theo hướng đổi mới phương...


Các đơn vị thành viên

Thống kê truy cập

Số người online : 189

Số lượt truy cập: 6466794