Đề án sách giáo viên hiện đại
Thứ sáu, 10/05/2013 | 15:09 Tổng số lượt xem : 12241

Để nâng cao chất lượng sách giáo dục, đặc biệt là sách giáo khoa, chuẩn bị cho giai đoạn đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015, lãnh đạo NXBGDVN đã tổ chức nghiên cứu xây dựng những đề án lớn, từ đó xây dựng mô hình sách giáo viên theo hướng đổi mới phương pháp dạy học

Danh sách đề án sách giáo viên hiện đại:

 
STT
Tên đề tài
1
Đề tài xây dựng chương trình bồi dưỡng biên tập viên về xuất bản điện tử và việc biên tập  sách kèm theo đĩa
2
 Đề tài mô hình SGV Địa lí
3
 Đề tài mô hình SGV Hóa học 
4
 Đề tài mô hình SGV Lịch  sử 
5
 Đề tài mô hình SGV Ngữ Văn 
6
 Đề tài mô hình SGV Sinh học 
7
 Đề tài mô hình SGV Tiếng anh 
8
 Đề tài mô hình SGV môn Toán 
9
 Đề tài mô hình SGV môn Vật lí 
10
 Đề tài đánh giá thực trạng giáo viên 
 

 

nxbgdvn

Các đơn vị thành viên

Thống kê truy cập

Số người online : 190

Số lượt truy cập: 6466792