Đề án đổi mới mĩ thuật sách giáo dục
Thứ bảy, 11/05/2013 | 16:17 Tổng số lượt xem : 9903

Mục đích của đề án là nâng cao chất lượng hình thức sách giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm Giáo dục, đạt tiêu chuẩn quốc gia, theo kịp các nước trong khu vực, giữ vững và phát triển thương hiệu trong lĩnh vực xuất bản đã được tạo dựng từ hơn 50 năm. Đa dạng hình thức trình bày nội dung sách giáo dục cho các môn học, bậc học, các đối tượng sử dụng sách, phù hợp với xu hướng đổi mới trong ngành Giáo dục, tạo thuận lợi trong kinh doanh. Chuẩn bị thiết thực cho việc xuất bản các sách giáo khoa của NXBGDVN trong điều kiện không còn độc quyền.

 Danh sách đề án đổi mới mĩ thuật giáo dục

STT

Tên đề tài

1

 Báo cáo tổng quan đề án đổi mới mĩ thuật sách giáo dục

2

 Đề tài các hình thức minh họa sách giáo dục

3

 Đề tài đổi mới mĩ thuật sách các môn khoa học xã hội

4

 Đề tài đổi mới mĩ thuật sách các môn khoa học tự nhiên

5

 Đề tài những yêu cầu hình thức sách giáo dục

6

 Đề tài xây dựng thư viện maket mẫu

 

nxbgdvn

Các đơn vị thành viên

Thống kê truy cập

Số người online : 189

Số lượt truy cập: 6466796