Đề tài một số tiêu chuẩn kĩ thuật in
Thứ sáu, 10/05/2013 | 16:36 Tổng số lượt xem : 10002

Mặc dù NXBGDVN đã có những quy định cụ thể trong lĩnh vực này, tuy nhiên phần nhiều do cảm tính, thiếu tính định lượng. Đề tài nghiên cứu này nhằm tìm ra những cơ sở khoa học cho việc lựa chọn những chỉ tiêu kỹ thuật tối ưu của giấy xét trên góc độ ảnh hưởng tới người đọc (chủ yếu là HS), trên cơ sở đó đề xuất một số tiêu chuẩn kỹ thuật cho giấy in SGK và các sách khác của NXBGDVN.

Các danh mục trong đề tài: 

STT
Tên đề tài
Download
1
Các loại quyết định
2
Chương 1 - 4
3
Xử lí thống kê số liệu

    

nxbgdvn

Các đơn vị thành viên

Thống kê truy cập

Số người online : 197

Số lượt truy cập: 6466805