Tin tức » Công bố thông tin

Bảng giá sách giáo khoa lớp 8 phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Ba, 13/06/2023 | 08:05

Số lượt xem: 16216

Các bộ sách giáo khoa lớp 8 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2023-2024.

NXBGDVN đã thực hiện kê khai giá bán lẻ các bộ sách với Cục Quản lí Giá - Bộ Tài chính theo đúng quy định.