Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo mời chào dịch vụ thẩm định giá

Thứ Năm, 31/08/2023 | 09:00

Kính gửi các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Mời chào giá Dịch vụ vitual Private

Thứ Năm, 03/08/2023 | 08:36

Thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn

Thứ Sáu, 07/07/2023 | 08:30

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin gửi tới các công ty lời chào trân trọng và hợp tác

Thư mời thuê văn phòng 701F đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thứ Sáu, 23/06/2023 | 14:33

Cho thuê văn phòng 701F đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Bảng giá sách giáo khoa lớp 11 phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Ba, 13/06/2023 | 08:10

Các bộ sách giáo khoa lớp 11 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào...

Bảng giá sách giáo khoa lớp 8 phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Ba, 13/06/2023 | 08:05

Các bộ sách giáo khoa lớp 8 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào...

Bảng giá sách giáo khoa lớp 4 phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Ba, 13/06/2023 | 08:00

Các bộ sách giáo khoa lớp 4 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào...

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 13

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:10

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP.Cần Thơ

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 12

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:05

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 12 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP.Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 11

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 11 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 09

Thứ Tư, 07/06/2023 | 10:50

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 09 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 07

Thứ Tư, 07/06/2023 | 10:45

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 07 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 10

Thứ Tư, 31/05/2023 | 16:10

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 10 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 08

Thứ Tư, 31/05/2023 | 16:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 08 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Đà Nẵng

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC tham dự gói mua sắm hộp các tông đựng sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 17:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC tham dự gói mua sắm hộp các tông đựng sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 Gói 01 - cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 13-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:35

Gói 13-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 12-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:33

Gói 12-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 11-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:30

Gói 11-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh