Tin tức » Công bố thông tin

Mời chào giá dịch vụ thẩm định giá

Thứ Ba, 14/11/2023 | 09:00

Hiện nay Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai các thủ tục lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm  có chức năng thẩm định giá giá trị cổ phần.

Mời chào giá dịch vụ tư vấn thoái vốn

Thứ Ba, 14/11/2023 | 09:00

Hiện nay , Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm về tư vấn thoái vốn

Điều chỉnh chỉ tiêu thông số kiểm định kỹ thuật giấy in

Thứ Tư, 08/11/2023 | 15:22

NXBGD thông báo điều chỉnh chỉ tiêu thông số kiểm định kỹ thuật giấy in

Mời chào giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật in sách giáo dục

Thứ Năm, 02/11/2023 | 10:30

Kính gửi các đơn vị có chức năng kiểm định

Thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn đấu thầu

Thứ Ba, 31/10/2023 | 09:00

Kính gửi các đơn vị cung cấp dịch vụ

Thông báo mời chào giá dịch vụ thẩm định giá

Thứ Tư, 25/10/2023 | 14:00

Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm về thẩm định giá để thực hiện công việc thẩm định giá giấy in sách giáo dục phục vụ năm...

Đề nghị chào giá phí thẩm định giá

Thứ Ba, 24/10/2023 | 14:00

Kính gửi các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Thông báo mời chào dịch vụ thẩm định giá

Thứ Năm, 31/08/2023 | 09:00

Kính gửi các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Mời chào giá Dịch vụ vitual Private

Thứ Năm, 03/08/2023 | 08:36

Thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn

Thứ Sáu, 07/07/2023 | 08:30

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin gửi tới các công ty lời chào trân trọng và hợp tác

Thư mời thuê văn phòng 701F đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thứ Sáu, 23/06/2023 | 14:33

Cho thuê văn phòng 701F đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Bảng giá sách giáo khoa lớp 11 phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Ba, 13/06/2023 | 08:10

Các bộ sách giáo khoa lớp 11 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào...

Bảng giá sách giáo khoa lớp 8 phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Ba, 13/06/2023 | 08:05

Các bộ sách giáo khoa lớp 8 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào...

Bảng giá sách giáo khoa lớp 4 phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Ba, 13/06/2023 | 08:00

Các bộ sách giáo khoa lớp 4 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào...

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 13

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:10

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP.Cần Thơ

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 12

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:05

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 12 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP.Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 11

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 11 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 09

Thứ Tư, 07/06/2023 | 10:50

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 09 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 07

Thứ Tư, 07/06/2023 | 10:45

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 07 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội