Tin tức » Công bố thông tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH BÁN VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ VĨNH LONG

Thứ Hai, 01/04/2024 | 17:01

Xin thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long

BCTC hợp nhất 2023

Chủ Nhật, 31/03/2024 | 16:41

BCTC năm 2023

Chủ Nhật, 31/03/2024 | 16:30

Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu 02 - In SGD phục vụ năm học 2024 - 2025 nhập kho Hà Nội và Gói thầu 03 - In SGD phục vụ năm học 2024 - 2025 nhập kho Cần Thơ

Thứ Bảy, 23/03/2024 | 10:00

Ngày 23/03/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 211/QĐ-NXBGDVN và Quyết định số 212/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu 02 - In SGD phục vụ năm...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02 và Gói thầu 03

Thứ Tư, 13/03/2024 | 17:00

Ngày 13/03/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 181/QĐ-NXBGDVN và Quyết định số 182/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu In SGD phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Sáu, 08/03/2024 | 08:00

Quyết định số 173/QĐ-NXBGDVN và Quyết định số 174/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02 - In SGD phục vụ năm học 2024 - 2025 nhập kho Hà Nội và Gói thầu 03 - In SGD phục...