Sản phẩm » Chào Tiếng Việt

THUYẾT MINH BỘ SÁCH CHÀO TIẾNG VIỆT

Thứ Hai, 20/05/2024 | 14:06

Trong những năm qua, bên cạnh sách giáo khoa, NXBGDVN đã biên soạn, xuất bản nhiều tác phẩm phục vụ việc tìm hiểu về văn hoá, địa lí, lịch sử truyền thống của Việt Nam

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 50: ĐI HỌC BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ?

Chủ Nhật, 21/04/2024 | 16:25

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 49: ĐI HỌC MUỘN

Chủ Nhật, 21/04/2024 | 16:24

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 48: CÂU CHUYỆN CỦA CÁC BẠN TRẺ

Chủ Nhật, 21/04/2024 | 16:22

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 47: CÁCH CHỌN MÓN ĂN VÀ NÓI VỀ MÓN YÊU THÍCH

Chủ Nhật, 21/04/2024 | 16:19

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 46: NHÀ HÀNG ỐC SÊN

Chủ Nhật, 21/04/2024 | 16:18

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 45: BÀY NGÀY TRONG TUẦN - CẢ TUẦN ĐỀU NGOAN

Chủ Nhật, 21/04/2024 | 16:17

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 44: CUỐN LỊCH

Chủ Nhật, 21/04/2024 | 16:16

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 43: VÀO BẾP LÀM MÓN XA-LÁT ĐỒNG HỒ

Chủ Nhật, 21/04/2024 | 16:14

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 42: ĐỒNG HỒ

Thứ Hai, 15/04/2024 | 16:46

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 41: CÁC THỜI ĐIỂM TRONG NGÀY

Thứ Hai, 15/04/2024 | 16:41

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 40: MÙI VỊ THỨC ĂN

Thứ Hai, 15/04/2024 | 16:39

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 39: NẤU ĂN KIỂU VIỆT NAM

Thứ Hai, 15/04/2024 | 16:38

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 38: QUANH MÂM CƠM

Thứ Hai, 15/04/2024 | 16:36

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 37: NHỮNG HÀNH ĐỘNG TRÁI NGƯỢC; "VÈ NÓI NGƯỢC"

Thứ Hai, 15/04/2024 | 16:35

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 36: KHÁCH QUÝ ĐẾN NHÀ

Thứ Hai, 15/04/2024 | 15:14

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 35: CÔNG DỤNG CỦA CÁC ĐỒ VẬT TRONG GIA ĐÌNH

Thứ Hai, 15/04/2024 | 14:52

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 34: BẾP LÀ VUI NHẤT

Thứ Hai, 15/04/2024 | 14:50

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 33: TỪ CHỈ ĐỒ DÙNG, CÔNG VIỆC TRONG GIA ĐÌNH

Thứ Hai, 15/04/2024 | 14:49

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 32: ƯỚC MƠ NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁCH NÓI VỀ THỜI GIAN

Thứ Hai, 15/04/2024 | 14:22

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.