Sản phẩm » Chào Tiếng Việt

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 31: PHÓ TỪ: ĐÃ, ĐANG, CHƯA, SẮP, SẼ; BÀI THƠ "CON GÌ?"

Thứ Bảy, 13/04/2024 | 15:00

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 30: CÁCH NÓI SỞ HỮU "CỦA AI?"; HỌC ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 100

Thứ Ba, 09/04/2024 | 17:05

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 29: ÔN LẠI CÁC THANH ĐIỆU - BÀI HÁT "TẬP TẦM VÔNG"

Thứ Ba, 09/04/2024 | 17:04

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 28: CÁC THANH ĐIỆU; CÁCH NÓI "NHIỀU", "ĐẦY", "TOÀN LÀ"

Thứ Ba, 09/04/2024 | 17:02

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 27: HỌC CÁCH CHỈ ĐƯỜNG VỚI BÀI THƠ "CON ĐƯỜNG"

Thứ Ba, 09/04/2024 | 17:01

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 26: HỌC CÁCH CHỈ ĐƯỜNG VÀ VẦN CÓ NGUYÊN ÂM ĐÔI ƯƠ

Thứ Ba, 09/04/2024 | 17:00

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 25: NGUYÊN ÂM ĐÔI UÔ, TÌM HIỂU VỀ TRUNG THU

Thứ Ba, 09/04/2024 | 16:59

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 24: PHÂN LOẠI CÁC CON VẬT; HỌC VỀ VẦN +P VÀ +CH

Thứ Ba, 09/04/2024 | 16:19

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 23: "MẤY", "BAO NHIÊU" VÀ KHÁI NIỆM VỀ THỜI GIAN

Thứ Ba, 09/04/2024 | 16:17

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 22: ÂM CUỐI NH - BÀI HÁT "MÌNH ĐI ĐÂU THẾ BỐ ƠI"

Thứ Ba, 09/04/2024 | 16:14

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 21: CÁCH LÀM QUEN, KẾT BẠN VÀ NÓI VỀ BẠN THÂN CỦA MÌNH

Thứ Tư, 03/04/2024 | 16:47

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 20: PHÂN BIỆT CÁC ÂM KHÓ VÀ BÀI HÁT "TIẾNG VIỆT VUI"

Thứ Tư, 03/04/2024 | 16:13

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 19: CÁCH DÙNG TỪ "ĐỪNG" VÀ THANH ĐIỆU TIẾNG VIỆT

Thứ Tư, 03/04/2024 | 15:31

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 17: CÁC TỪ CHỈ MỨC ĐỘ

Thứ Tư, 03/04/2024 | 15:21

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 16: THỬ THÁCH KỂ VỀ PHỞ VÀ GỌI MỘT BÁT PHỞ

Thứ Tư, 03/04/2024 | 15:15

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 15: PHỤ ÂM C, K, KH, P, PH

Thứ Ba, 02/04/2024 | 15:10

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 14: KỂ VỀ THÓI QUEN, LUYỆN VẦN CÓ ÂM CUỐI C, T

Thứ Ba, 02/04/2024 | 15:08

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 13: LUYỆN ÂM CÓ VẦN VỚI ÂM CUỐI C VÀ T

Thứ Ba, 02/04/2024 | 15:06

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

CHÀO TIẾNG VIỆT SỐ 12: LUYỆN PHỤ ÂM C - CH, T - TH, N - NH - H

Thứ Ba, 02/04/2024 | 15:04

Chào Tiếng Việt – chương trình dạy tiếng Việt trên truyền hình hoàn toàn mới, phát sóng trên kênh VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.