Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo thuê khoán công việc

Thứ Bảy, 13/05/2023 | 08:14

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 10-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:15

Gói 10-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 09-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:10

Gói 09-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 08-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Đà Nẵng

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:05

Gói 08-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Đà Nẵng

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 07-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:00

Gói 07-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội

Phê duyệt kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 06

Thứ Năm, 27/04/2023 | 17:00

Phê duyệt kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 06- In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024

Làm rõ HSMNCC thực hiện gói mua sắm: Gói 01-Cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)

Thứ Năm, 27/04/2023 | 15:00

Kính gửi các nhà cung cấp có nhu cầu tham dự gói mua sắm: Gói 01- Cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)

Thông báo mời Nhà cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)

Thứ Ba, 18/04/2023 | 16:15

Kính mời các Nhà cung cấp có đủ năng lực và điều kiện tham dự

Thư mời thuê văn phòng tại 25 Hàn Thuyên, Hà Nội

Thứ Hai, 17/04/2023 | 10:00

Cho thuê văn phòng 25 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, DTSD: 1540 m2, tòa nhà 07 tầng, vỉa hè - bãi xe rộng.

Tóm tắt BCTC năm 2022

Thứ Sáu, 31/03/2023 | 12:00

Thông báo mời nhà cung cấp dịch vụ in Sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Bảy, 25/03/2023 | 11:00

Gói 06 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024

Thông báo mời Nhà cung cấp hộp các tông đựng SGD

Thứ Sáu, 10/03/2023 | 12:00

Kính mời các Nhà cung cấp có đủ năng lực và điều kiện tham dự