Tin tức » Công bố thông tin

Thư mời thuê 2600 M2 sàn xây dựng văn phòng

Thứ Năm, 20/08/2020 | 11:00

NXB Giáo dục Việt Nam có nhu cầu cho thuê diện tích 2600m2 xây dựng văn phòng tại tầng 5 và tầng 7

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất

Thứ Hai, 06/07/2020 | 08:35

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất, năm báo cáo: 2019

Báo cáo công bố thông tin 2019

Thứ Sáu, 03/04/2020 | 16:36

Báo cáo công bố thông tin năm 2019 của NXB Giáo dục Việt Nam theo QĐ tại nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Thông tin kết quả đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục việt nam tại CTCP Sách Dân tộc

Thứ Năm, 02/01/2020 | 10:09

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách Dân tộc

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của NXBGDVN tại CTCP Sách Dân tộc

Thứ Sáu, 06/12/2019 | 14:43

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách Dân tộc

Thông báo bán đấu giá cổ phần của NXBGDVN tại Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

Thứ Sáu, 06/12/2019 | 14:40

Thông báo bán đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

Báo cáo công bố thông tin năm 2018

Thứ Hai, 01/07/2019 | 10:11

Báo cáo công bố thông tin năm 2017

Thứ Ba, 26/06/2018 | 10:25

Báo cáo công bố thông tin năm 2017

Giá bán SGK phục vụ năm học 2018-2019

Thứ Ba, 17/04/2018 | 11:31

Bảng giá bán SGK phục vụ năm học 2018-2019

Thông báo mời thầu

Thứ Tư, 01/11/2017 | 10:55

Thông báo mời thầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam tổ chức đấu thầu in sách giáo dục phục vụ năm học 2018 - 2019, kính mời các Nhà in trong toàn quốc có đủ năng lực và điều kiện tham gia đấu thầu.

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Năm báo cáo: 2016

Thứ Năm, 27/07/2017 | 13:53

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Năm báo cáo: 2016

Bảng giá bán lẻ SGK 2017-2018

Thứ Năm, 29/06/2017 | 16:54

Báo cáo CBTT năm 2016

Thứ Sáu, 02/06/2017 | 10:30

Báo cáo CBTT năm 2016