Tin tức » Công bố thông tin

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ THOÁI VỐN NXBGDVN TẠI CTCP SÁCH - TB VĨNH LONG

Thứ Tư, 31/01/2024 | 08:00

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long.

Thông báo thuê khoán công việc 2024

Thứ Sáu, 19/01/2024 | 08:06

Thông báo mời chào giá dịch vụ sản xuất video clip

Thứ Hai, 15/01/2024 | 16:00

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện, năng lực sản xuất video clip giới thiệu NXBGDVN và hai bộ sách giáo khoa của NXBGDVN.

Biên bản Hội nghị Tiền Đấu thầu dịch vụ In SGD năm học 2024-2025

Thứ Tư, 10/01/2024 | 17:00

NXBGDVN tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu Gói thầu 01 - In SGD phục vụ năm học 2024-2025 của dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025.

Mẫu biểu hợp nhất 2023

Thứ Sáu, 05/01/2024 | 15:00

Giấy mời tham dự Hội nghị tiền đấu thầu cung cấp dịch vụ in SGD của NXBGDVN

Thứ Tư, 03/01/2024 | 15:00

Ngày 03/01/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có thông báo số 05/NXBGDVN về viêc mời tham dự Hội nghị tiền đấu thầu cung cấp dịch vụ in SGD của NXBGDVN.

Thông báo mời thầu Gói thầu 01 - In SGD phục vụ năm học 2024-2025 thuộc dự toán mua sắm: Gói thầu cung cấp dịch vụ in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Sáu, 29/12/2023 | 17:00

Thông báo mời thầu Gói thầu 01 - In SGD phục vụ năm học 2024-2025 thuộc dự toán mua sắm: Gói thầu cung cấp dịch vụ in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 trên trang Mua sắm công của Bộ Kế hoạch...

Thông báo mời thầu Gói thầu cung cấp hộp các tông đựng SGD phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Sáu, 29/12/2023 | 11:00

Thông báo mời thầu Gói thầu cung cấp hộp các tông đựng SGD phục vụ năm học 2024-2025 thuộc dự toán mua sắm: gói thầu cung cấp hộp các tông đựng SGD phục vụ năm học 2024-2025.