Tin tức » Công bố thông tin

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 08 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Cần Thơ

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:10

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 238/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 08 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:07

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 237/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Đà Nẵng

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:05

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 236/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 05 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Hà Nội

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:02

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 235/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 05 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 04 - In SGD tái bản bổ sung phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Hà Nội

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:00

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 234/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 04 - In SGD tái bản bổ sung phục vụ năm...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH BÁN VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ VĨNH LONG

Thứ Hai, 01/04/2024 | 17:01

Xin thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long

BCTC hợp nhất 2023

Chủ Nhật, 31/03/2024 | 16:41

BCTC năm 2023

Chủ Nhật, 31/03/2024 | 16:30