Tin tức » Công bố thông tin

Công bố thông tin về kết quả thẩm định năng lực Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thứ Ba, 24/11/2020 | 10:00

Số lượt xem: 730

Công bố thông tin về kết quả thẩm định năng lực Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 

Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư như sau:

Căn cứ:

  •  Quyết định số 724/QĐ-NXBGDVN ngày 05/11/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;
  •  Quyết định số 277/QĐ-CNHN ngày 09/11/2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc ban hành Quy chế bán đấu giá bán theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
  • Thông báo số 2244/NXBGDVN ngày 23/11/2020 của Hội đồng thẩm định năng lực nhà dầu tư thông báo kết quả thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô.

Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư công bố danh sách các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo lô mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như sau:

 

STT

Tên nhà đầu tư

CMND/Ngày cấp/Nơi cấp

1

Ông Nguyễn Hữu Thuận

Số CMND: 132342101, Ngày cấp: 04/4/2016, Nơi cấp: CA Tỉnh Phú Thọ.

2

Ông Trần Quang Thịnh

Số CMND:186649888, Ngày cấp: 18/9/2017, Nơi cấp: CA Tỉnh Nghệ An.

 

Căn cứ kết quả đăng ký năng lực, Rồng Việt sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc của các nhà đầu tư có tên trong danh sách nêu trên theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:  Từ 8 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 các ngày làm việc từ 25/11/2020 đến ngày 01/12/2020

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Trân trọng./.

https://www.vdsc.com.vn/vn/newsPartner.rv 

Cùng chuyên mục

Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Năm, 26/08/2021 | 16:10

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công khai thông tin thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam.

Thông báo đấu giá tài sản

Thứ Năm, 07/01/2021 | 09:00

Thanh lý 02 lô xe ô tô cũ đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Thứ Ba, 08/12/2020 | 10:00

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Thứ Tư, 02/12/2020 | 09:00

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang