Media

Đảm bảo cung ứng SGK cho năm học mới

Thứ Ba, 25/04/2023 | 17:00

Số lượt xem: 2074

Hiện nay, toàn hệ thống NXB Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực triển khai in gấp, nhập nhanh để có sách giáo khoa (SGK) đồng bộ dự kiến phát hành từ ngày 01/5/2023. Riêng đối với SGKlớp 4,8,11 mới, NXB Giáo dục Việt Nam dự kiến phát hành từ ngày 15/6/2023.

NXB Giáo dục Việt Nam thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ, đa dạng nguồn tài liệu, dữ liệu cho SGK của tất cả các môn học/hoạt động giáo dục phục vụ công tác bồi dưỡng, gồm: Phiên bản điện tử SGK, SGV;tài liệu tập huấn giáo viên sử dụng SGK; slide báo cáo tập huấn giáo viên sử dụng SGK; các video giới thiệu SGK, video tiết dạy minh họa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự đã được phát trên chương trình Hà Nội 18:00 của đài PTTH Hà Nội:

Nguồn: HNTV