Media

Đảm bảo cung ứng SGK cho năm học mới

Thứ Ba, 25/04/2023 | 17:00

Số lượt xem: 1330

Hiện nay, toàn hệ thống NXB Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực triển khai in gấp, nhập nhanh để có sách giáo khoa (SGK) đồng bộ dự kiến phát hành từ ngày 01/5/2023. Riêng đối với SGKlớp 4,8,11 mới, NXB Giáo dục Việt Nam dự kiến phát hành từ ngày 15/6/2023.

NXB Giáo dục Việt Nam thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ, đa dạng nguồn tài liệu, dữ liệu cho SGK của tất cả các môn học/hoạt động giáo dục phục vụ công tác bồi dưỡng, gồm: Phiên bản điện tử SGK, SGV;tài liệu tập huấn giáo viên sử dụng SGK; slide báo cáo tập huấn giáo viên sử dụng SGK; các video giới thiệu SGK, video tiết dạy minh họa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự đã được phát trên chương trình Hà Nội 18:00 của đài PTTH Hà Nội:

Nguồn: HNTV

Cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 11

Thứ Năm, 11/05/2023 | 15:00

Theo Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2023 sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 của NXB Giáo dục Việt Nam đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức phê duyệt.

Đổi mới chương trình GDPT với Tiếng Anh Global Success

Thứ Hai, 08/05/2023 | 10:00

Việc thực hiện chương trình GDPT mới 2018 với bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success, cả giáo viên và học sinh đều thu nhận được những giá trị hữu ích.

SGK tái bản sẵn sàng cho năm học mới

Thứ Bảy, 06/05/2023 | 09:00

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã nỗ lực triển khai in gấp, nhập nhanh để có sách giáo khoa tái bản của các lớp 1,2,3,6,7,10 theo chương trình GDPT 2018 và các lớp 5,9,12 theo chương trình GDPT 2000 phát hành từ ngày 01/5/2023

NXB Giáo dục Việt Nam tập trung cung ứng sách giáo khoa

Thứ Ba, 25/04/2023 | 14:00

Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực in SGK để kịp thời phát hành đến các địa phương trước năm học mới.