Media » Video

Đổi mới chương trình GDPT với Tiếng Anh Global Success

Thứ Hai, 08/05/2023 | 10:00

Số lượt xem: 1315

Việc thực hiện chương trình GDPT mới 2018 với bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success, cả giáo viên và học sinh đều thu nhận được những giá trị hữu ích.

Việc phát triển ngoại ngữ cho học sinh phổ thông theo định hướng khung năng lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success quan tâm, chú trọng. Điều này thể hiện thông qua các nguyên tắc và phương pháp biên soạn bộ sách hướng tới phát triển toàn diện kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ cho học sinh.

Một trong những điểm nhấn của Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success dành cho học sinh phổ thông hiện nay là HỆ SINH THÁI TÀI NGUYÊN ĐA DẠNG và CẬP NHẬT LIÊN TỤC, hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập theo phương pháp đổi mới.

TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS sẵn sàng đồng hành và đáp ứng yêu cầu trong dạy học tiếng Anh ở bậc phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình tiếp theo: lớp 4 -8-11 ở năm học 2023 - 2024 và lớp 5-9-12 ở năm học 2024 - 2025.

Cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 11

Thứ Năm, 11/05/2023 | 15:00

Theo Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2023 sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 của NXB Giáo dục Việt Nam đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức phê duyệt.

SGK tái bản sẵn sàng cho năm học mới

Thứ Bảy, 06/05/2023 | 09:00

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã nỗ lực triển khai in gấp, nhập nhanh để có sách giáo khoa tái bản của các lớp 1,2,3,6,7,10 theo chương trình GDPT 2018 và các lớp 5,9,12 theo chương trình GDPT 2000 phát hành từ ngày 01/5/2023

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 có 4 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn

Thứ Năm, 23/03/2023 | 14:00

Dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân với nhiều điểm mới.

Minh bạch giá sách giáo khoa

Thứ Hai, 20/03/2023 | 09:00

Việc thực hiện chủ trương "một chương trình nhiều sách giáo khoa" đã xóa bỏ độc quyền sách giáo khoa. Xã hội hóa đã tạo ra một cuộc cạnh tranh để những sản phẩm sách giáo khoa tốt nhất đến tay người dạy, người học.