Sản phẩm » Sách mới

Giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh phổ thông. Chuyên đề: Bạo lực và kĩ năng phòng, chống bạo lực với học sinh phổ thông

Thứ Tư, 24/10/2012 | 15:38

Số lượt xem: 30505

Ngoài phần Phụ lục và Tài liệu tham khảo, cuốn sách gồm có 3 phần chính:
Phần I: Những vấn đề cơ bản về giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh phổ thông
1. Cuộc sống, Giá trị sống và Kĩ năng sống là gì?
2. Thực chất của giáo dục Giá trị sống, Kĩ năng sống là hình thành nhân cách và phát triển nhân tài
3. Giáo dục Giá trị sống là nền tảng cốt lõi cho việc triển khai các chương trình giáo dục Kĩ năng sống
4. Giáo dục phổ thông tiếp cận Kĩ năng sống như thế nào?
5. Những ai tham gia vào quá trình giáo dục Giá trị sống, Kĩ năng sống cho học sinh phổ thông?
Phần II: Phương pháp dạy học tích hợp Giá trị sống, Kĩ năng sống vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp rèn luyện giá trị sống, kĩ năng sống cơ bản cho học sinh bằng phương pháp thông dụng nào?
2. Để chất lượng giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả, cần quan tâm đến những yếu tố nào?
Phần III: Một số vấn đề chung về bạo lực và kĩ năng phòng, chống bạo lực với học sinh phổ thông
1. Chủ đề 1: Phòng, chống bạo lực học đường với học sinh phổ thông
2. Chủ đề 2: Phòng, chống bạo lực gia đình với học sinh phổ thông
3. Chủ đề 3: Phòng, chống bạo lực tình dục với học sinh phổ thông

Cuốn sách sẽ giúp các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đến thế hệ trẻ có thể sử dụng sáng tạo để dạy học hiệu quả, để giúp các em tự lực hình thành, phát triển các giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống có tính tự nhiên và tích cực ở mọi lúc, mọi nơi.

Phòng TVTH - TT

Cùng chuyên mục

Danh mục sách tham khảo do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành tháng 9- 2021

Thứ Sáu, 08/10/2021 | 10:30

Danh mục sách tham khảo tháng 9 bao gồm 45 tên sách

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 8 - 2021 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Năm, 09/09/2021 | 16:51

NXBGDVN - Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục sách tham khảo tháng 8 - 2021 do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành.

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 7 năm 2021 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Bảy, 14/08/2021 | 09:29

Danh mục sách tham khảo tháng 7 bao gồm 175 tên sách

Bộ sách bài tập thực hành theo CTGDPT 2018

Thứ Sáu, 30/07/2021 | 09:00

Năm học 2021-2022, các em học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sẽ tiếp tục được học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.