Sản phẩm » Giới thiệu sách

Giới thiệu bộ sách về công tác xã hội trong nhà trường phổ thông

Thứ Năm, 07/01/2021 | 15:14

Số lượt xem: 3243

Trong xã hội hiện đại, nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến trẻ em như: quá tải trong học tập; bạo lực học đường; sự khủng hoảng định hướng giá trị sống; các biểu hiện hành vi lệch chuẩn... Để giải quyết vấn đề này, ngoài sự nỗ lực của gia đình, đòi hỏi sự tham gia  của ngành giáo dục và xã hội, trong đó có vai trò, trách nhiệm trực tiếp của những người làm công tác xã hội trong trường học.

Dịch vụ công tác xã hội trường học rất phát triển ở nhiều nước, song ở Việt Nam vẫn còn mới mẻ. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực này còn một số bất cập, đặc biệt thiếu hụt về nguồn tài liệu, giáo trình giảng dạy. Đối với những học sinh hay bạn đọc muốn tìm hiểu về vấn đề này thì việc tìm nguồn giáo trình hay tư liệu không hề dễ dàng. Nhằm khắc phục khó khăn này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bộ sách về công tác xã hội trong nhà trường phổ thông bao gồm 7 cuốn:

Cuốn 1: Đại cương công tác xã hội trường học

Tác giả: Nguyễn Hiệp Thương (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Phạm Văn Tư, Đỗ Nghiêm Thanh Phương, Nguyễn Văn Hiếu.

Giá bìa: 60.000 đồng

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Những vấn đề chung của công tác xã hội trường học

Chương II: Cơ sở lý luận của công tác xã hội

Chương III: Hệ thống trường học và một số vấn đề nổi cộm trong trường học hiện nay

Chương IV: Một số mô hình và phương pháp, kỹ năng công tác xã hội trợ giúp, can thiệp cho học sinh trong trường học

Sách cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề chung về công tác xã hội trường học như khái niệm, vai trò, chức năng và một số cơ sở lý luận chung như lý thuyết hệ thống, các học thuyết tâm lý phát triển... Bên cạnh đó, sách còn cho bạn đọc thấy một số vấn đề nổi cộm trong trường học hiện nay như: áp lực học tập, bạo lực trường học, nghiện game... và những nguyên nhân của nó. Để giải quyết vấn đề này, sách cũng đưa ra một số mô hình công tác xã hội trợ giúp, can thiệp cho học sinh thường gặp như: mô hình tổ, nhóm hỗ trợ học sinh; mô hình hợp tác giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng...

Cuốn 2: Công tác xã hội với học sinh sử dụng chất gây nghiện

Tác giả: Nguyễn Duy Nhiên, Tiêu Thị Minh Hường, Nguyễn Lê Hoài Anh, Tô Phương Oanh.

Giá bìa: 70.000 đồng

Cuốn sách là một tài liệu cần thiết cho những người làm công tác xã hội tham khảo. Cuốn sách trình bày một số khái niệm và phân loại một số chất gây nghiện phổ biến hiện nay; hiện trạng học sinh sử dụng chất gây nghiện trên thế giới và Việt Nam; phân tích các nguyên nhân học sinh sử dụng chất gây nghiện và hậu quả của nó… Đồng thời, sách cũng đưa ra biện pháp phòng ngừa và giải quyết tình trạng này như giáo dục nhận thức và kỹ năng phòng tránh chất gây nghiện, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các biện pháp can thiệp điều trị... Đối với những người làm công tác xã hội về vấn đề này, ngoài phần lý luận chung, các tác giả cũng đưa ra một số phương pháp để giải quyết các vấn đề cho từng cá nhân và nhóm học sinh khi sử dụng chất gây nghiện. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập.

Nội dung cuốn sách gồm các chương:

Chương 1: Tổng quan về chất gây nghiện và vấn đề  học sinh sử dụng chất gây nghiện.

Chương 2: Giáo dục phòng ngừa, giải quyết vấn đề học sinh  sử dụng chất gây nghiện.

Chương 3: Khung lý thuyết công tác xã hội với học sinh  sử dụng chất gây nghiện.

Chương 4: Ứng dụng các phương pháp công tác hội hỗ trợ giải quyết vấn đề gặp phải của học sinh sử dụng chất gây nghiện.

Cuốn 3: Công tác xã hội với học sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Đỗ Nghiêm Thanh Phương, Nguyễn Thu Hà.

Giá bìa: 75.000 đồng

Nội dung cuốn sách gồm 5 bài:

 Bài 1: Những vấn đề cơ bản về học sinh có vấn đề sức khoẻ tâm thần học đường.

 Bài 2: Chính sách, nguồn lực và dịch vụ trợ giúp học sinh có vấn đề sức khoẻ tâm thần.

Bài 3: Khái quát chung về công tác xã hội với học sinh có vấn đề sức khoẻ tâm thần trong trường học.

Bài 4: Một số phương pháp của công tác xã hội với học sinh có vấn đề sức khoẻ tâm thần trong trường học.

Bài 5: Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho một số nhóm đối tượng học sinh trong trường học.

Cuốn sách nêu khái niệm về sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần, thực trạng sức khỏe tâm thần học đường trên thế giới và Việt Nam, những vấn đề về sức khỏe tâm thần mà học sinh thường gặp phải như: rối nhiễu hành vi, rỗi nhiễu cảm xúc, suy giảm tâm trí...; những khó khăn của học sinh gặp các vấn đề này. Để giải quyết tình trạng này, sách cũng giới thiệu một số chính sách và dịch vụ hỗ trợ học sinh đã có ở Việt Nam. Đối với những người làm công tác xã hội, ngoài việc nêu ra những chức năng nhiệm vụ, sách trình bày một số lý thuyết với học sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần trong trường học như: thuyết hệ thống và sinh thái; nhận thức hành vi; phân tâm học...  Bên cạnh đó, sách còn đưa ra các phương pháp thực hiện cụ thể như: quản lý, phòng ngừa, hỗ trợ học sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần trong trường học theo các cá nhân và nhóm; các hoạt động truyền thông và tập huấn.

Cuốn 4: Công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Vũ Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Mai Hồng, Đặng Thị Huyền Oanh.

Giá bìa: 50.000 đồng

Sách trình bày ngắn gọn các khái niệm cơ bản về công tác xã hội trường học; khái niệm công tác xã hội với gia đình; mô hình và nguyên tắc về mối quan hệ giữa gia đình cộng đồng và hệ thống nhà trường; vai trò của nhân viên công tác xã hội trong mối quan hệ giữa gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường. Sách cũng giới thiệu các kỹ năng công tác xã hội như: kỹ năng điều phối, kỹ năng kết hợp nguồn lực, kỹ năng giáo dục; cách thức triển khai của nhân viên công tác xã hội như với các nhà quản lý giáo dục, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh,..

Sách gồm bốn chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường.

Chương 2: Tổng quan về mô hình công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường.

Chương 3: Ứng dụng các phương pháp công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường.

Chương 4: Vai trò của nhân viên công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường.

Cuốn 5: Công tác xã hội với học sinh nghiện Internet

Tác giả: Nguyễn Hiệp Thương, Trịnh Phương Thảo, Lê Minh Công, Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Văn Hiếu.

Giá bìa: 70.000 đồng

Sách gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về công tác xã hội với học sinh nghiện internet

Chương 2: Thực trạng học sinh nghiện internet và chính sách, luật pháp liên quan đến học sinh nghiện internet

Chương 3: Thực hành công tác xã hội với học sinh nghiện internet

Cuốn sách trình bày các khái niệm về internet và nghiện internet ở học sinh, những nguyên nhân gây ra, tác hại của nó về cơ thể, tâm lý - xã hội, học tập... Sách cũng giới thiệu một số mô hình can thiệp, trị liệu cho học sinh ở Việt Nam và của một số nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc... Đối với những người làm công tác xã hội với học sinh nghiện internet thì cuốn sách cũng nêu một số phương pháp, kỹ năng khi thực hành như: truyền thông nâng cao nhận thức, tham vấn, hỗ trợ học sinh đảm bảo an toàn trên không gian internet, đánh giá, sàng lọc và can thiệp nhanh với học sinh nghiện internet.

Cuốn 6: Công tác xã hội với vấn đề bạo lực học đường

Tác giả: Lương Quang Hưng, Nguyễn Thu Trang, Ngô Thị Thanh Mai, Phạm Văn Tư, Nguyễn Thị Mai Hương.

Giá bìa: 66.000 đồng

Cuốn sách cho độc giả thấy những nét khái quát về bạo lực học đường như: khái niệm về bạo lực học đường, phân loại các hình thức bạo lực học đường, các yếu tố và hậu quả của bạo lực học đường đối với học sinh, gia đình học sinh, xã hội.  Thêm vào đó, người đọc cũng sẽ được tiếp cận với những lý thuyết của những nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề này như: thuyết hệ thống sinh thái, lý thuyết kiểm soát xã hội, lý thuyết căng thẳng... Ngoài việc nêu vai trò và nguyên tắc đạo đức của những người làm công tác này, cuốn sách cũng đã đưa ra một số hoạt động để giải quyết vấn đề bạo lực học đường như: thiết lập các quy định phòng chống bạo lực tại trường học, truyền thông nâng cao nhận thức, thực hiện các chương trình tập huấn về giá trị sống và kỹ năng, các hoạt động can thiệp và hỗ trợ các em học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường.  

Sách có kết cấu gồm ba chương:

Chương 1: Khái quát về bạo lực học đường

Chương 2: Lý thuyết, nguyên tắc đạo đức và vai trò của công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề bạo lực học đường

Chương 3: Một số hoạt động của công tác xã hội trong giải quyết vấn đề bạo lực học đường

Cuốn 7: Tham vấn trường học

Tác giả: Phạm Văn Tư, Nguyễn Hiệp Thương, Hoàng Anh Phước, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thuận Quý.

Giá bìa: 68.000 đồng

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về tham vấn trường học.

Chương 2: Lý thuyết nền tảng trong tham vấn trường học và mô hình tham vấn trường học.

Chương 3: Nhà tham vấn trường học và thân chủ.

Chương 4: Kỹ năng tham vấn trường học.

Chương 5: Một số trường hợp điển hình trong tham vấn trường học.

Ngoài những vấn đề chung về tham vấn trường học như khái niệm, mục đích, chức năng, nội dung và hình thức của tham vấn trường học... thì sách cũng cung cấp cho bạn đọc các lý thuyết nền tảng trong tham vấn trường học như: lý thuyết nhân cách con người của S. Freud, lý thuyết nhu cầu của Maslow, thuyết “ Thân chủ trọng tâm” của Carl Roger... Về các kỹ năng tham vấn trường học, sách cũng giới thiệu các nhóm kỹ năng cơ bản như kỹ năng thiết lập mối quan hệ, kỹ năng lắng nghe tích cực, kỹ năng thấu hiểu... và một số kỹ năng chuyên biệt. 

Bộ sách Công tác xã hội trường học do các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm của Khoa Công tác xã hội – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn. Các tác giả đã cố gắng phân tích chi tiết và giải quyết các vấn đề một cách thấu đáo với nhiều ví dụ minh họa thực tiễn giúp cho sinh viên và bạn đọc dễ hiểu và vận dụng vào thực tế.

Bạn đọc có thể liên hệ mua sách tại Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Tại TP. Hà Nội:  73 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.

 Điện thoại: 0243.9.724.715

Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 462A/3 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5.

Điện thoại: 0283.8.380.332.

Ban Tuyên truyền - TVTH

Cùng chuyên mục

Danh mục sách mầm non từ năm học 2023-2024

Thứ Tư, 06/12/2023 | 07:30

Danh mục sách mầm non do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành phục vụ năm học 2023 – 2024 bao gồm 76 tên sách và 19 bộ thiết bị tranh ảnh

Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học từ năm học 2023 - 2024

Thứ Tư, 06/12/2023 | 07:00

Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành phục vụ năm học 2023 – 2024 bao gồm 273 tên sách và 32 đĩa video

KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG HÀM LỚN - RĂNG CỬA (MIH) – NGHỆ THUẬT CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Thứ Năm, 30/11/2023 | 10:57

Trong nhiều thập kỉ qua, nghiên cứu cơ chế bệnh sinh và điều trị các khiếm khuyết men răng trong quá trình phát triển luôn là một chủ đề mà các chuyên gia nha khoa bảo tồn quan tâm đến.

ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Thứ Hai, 13/11/2023 | 09:21

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cho biên soạn Bộ sách Đại cương lịch sử Việt Nam gồm ba tập.