Hỏi đáp về SGK Hoạt động trải nghiệm 1 của NXB Giáo dục Việt Nam

Để các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh hiểu rõ hơn về SGK Hoạt động trải nghiệm 1 của NXB Giáo dục Việt Nam, PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa - Chủ biên chương trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã giải đáp một số câu hỏi như:
-    Hoạt động trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình giáo dục phổ thông và cũng là lần đầu tiên có SGK Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường. Vậy SGK Hoạt động trải nghiệm có gì khác với SGK các môn học?
-    Nội dung chương trình giáo dục địa phương được tích hợp trong Hoạt động trải nghiệm, vậy SGK Hoạt động trải nghiệm 1 có hướng tới điều này hay không?

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video clip dưới đây: