Tin tức » Tin tức - Sự kiện

Lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa

Thứ Sáu, 28/04/2023 | 09:00

Số lượt xem: 1994

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa.

Biên soạn sách giáo khoa phải bảo đảm tính liên thông giữa các cấp học, lớp học, môn học, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sách giáo khoa là xuất bản phẩm đặc biệt, được quy định tại Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019. Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; nội dung và hình thức sách giáo khoa không mang định kiến dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội; sách giáo khoa thể hiện dưới dạng sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử;

Mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa; thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa; việc xuất bản sách giáo khoa thực hiện theo quy định của pháp luật

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng cấp học để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan. Hội đồng phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng. Hội đồng và thành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông; quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa và hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Biên soạn sách giáo khoa phải bảo đảm tính liên thông giữa các cấp học, lớp học, môn học
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với sách giáo khoa, bao gồm nguyên tắc biên soạn, trình bày nội dung sách, giấy in sách, khuôn khổ sách, in sách, gia công sách và phương pháp thử. Tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa chỉ áp dụng cho sách in, không áp dụng cho sách điện tử.

Nguyên tắc biên soạn sách giáo khoa là phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam; cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính liên thông giữa các cấp học, lớp học, môn học và hoạt động giáo dục; gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học.

Trình bày nội dung sách giáo khoa
Đối với Bìa sách giáo khoa: Trình bày theo thứ tự từ trên xuống các thông tin sau đây:

1. Tên tác giả (cá nhân hoặc tập thể): Tên tác giả là cá nhân, ghi họ tên, có thể ghi thêm học hàm, học vị (nếu có). Tên tác giả là tập thể phải ghi thêm tên người chủ biên.

2. Tên sách. Dưới tên sách ghi thêm tên lớp hoặc cấp học. Ví dụ: Lớp 1, Lớp 2, Sách tiểu học, sách THCS, Sách THPT…

3. Lô gô, tên nhà xuất bản và lô gô, tên đối tác liên kết.

Khuôn khổ sách giáo khoa: Yêu cầu về khổ sách giáo khoa được quy định từ khổ 17 cm x 24 cm đến khổ 20,5 cm x 28 cm.

Kỹ thuật in sách giáo khoa: Trang in mặt trước và trang in mặt sau phải chồng khít lên nhau (sai lệch cho phép không lớn hơn 1 mm); Các chi tiết in phải rõ nét, không hằn mặt sau, sạch sẽ, đều mực, ảnh tram lên hết tầng thứ, hạt tram đanh gọn, không bị bẩn ở những vị trí không in; In chồng màu chính xác; mầu mực đồng đều ở tất cả các trang trong một cuốn sách…

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
 

Khánh Linh

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ

Cùng chuyên mục

SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG TRUNG LỚP 3, LỚP 4 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Thứ Tư, 06/12/2023 | 16:00

Tiếng Trung Quốc 3, Tiếng Trung Quốc 4 là những cuốn sách đầu tiên trong bộ sách giáo khoa tiếng Trung Quốc dành cho học sinh phổ thông, được biên soạn theo CTGDPT – môn tiếng Trung Quốc – Ngoại ngữ 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

Thứ Ba, 05/12/2023 | 11:00

Ngày 01/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định 4119/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Chung kết Cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài” năm 2023

Thứ Sáu, 01/12/2023 | 14:00

Ngày 1/12, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Chung kết Cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam” năm 2023.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT “ƯƠM MẦM VĂN HỌC” DÀNH CHO HỌC SINH THCS & THPT TRÊN ẤN PHẨM VĂN HỌC VÀ TUỔI TRẺ

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 14:28

Cuộc thi viết "Ươm mầm văn học" được tổ chức với mục đích phát triển khả năng sáng tạo và ươm mầm tài năng văn học, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi giữa các thí sinh THCS & THPT trên toàn quốc.