Tin tức » Công bố thông tin

Mời chào giá dịch vụ thẩm định giá

Thứ Ba, 14/11/2023 | 09:00

Số lượt xem: 412

     Hiện nay Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đang triển khai các thủ tục lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm  có chức năng thẩm định giá giá trị cổ phần và tư vấn giá khởi điểm phục vụ chuyển nhượng vốn của NXBGDVN tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học ĐIện Biên và Công ty Sách - Thiết bị Bến Tre.

Chi tiết xem link sau: