Tin tức » Công bố thông tin

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Đà Nẵng

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:05

Số lượt xem: 109

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 236/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Đà Nẵng thuộc Dự toán mua sắm: Các gói thầu mua sắm dịch vụ in SGD tái bản bổ sung và SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY