Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo đề nghị chào giá gói dịch vụ

Thứ Hai, 15/08/2022 | 08:00

Số lượt xem: 126

Thông báo đề nghị chào giá gói dịch vụ: "Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định kế hoạch, kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị cổ phần tại các đơn vị chuyển nhượng vốn đầu tư của NXBGDVN tại các Công ty cổ phần.